Article Index

KUYEDZA ANTHEM

Shona Version

KUYEDZA, MADZIMAI EMAPURISA

Kuyedza ndeyemadzimai,

Emapurisa;

Kuyedza yobudirira,

 

  1. Vhu tavenaro, nemigodhi;

Tizvishandire, tibudirire.

Tobatana tigogutsa nyika.

Kuyedza yobudirira.

 

  1. Uyai mose ku Kuyedza,

Tipenye tose nechiyedza;

Zivo nenjere tozviwanako.

Kuyedza yobudirira.

 

Ndebele Version

 

KUYEDZA, AMAKHOSIKAZI AMAPHOLISA

Kuyedza ngeyamakhosikazi,

Amapholisa;

Kuyedza iphumelele,

 

  1. Mhlabathi sesilawo, lemigodi;

          Sizisebenzele, siphumelele.

          Sibambane, sisuthise uzulu;

          Kuyedza iphumelele.

 

  1. Buyani lonke kuKuyedza,

          Sikhazimule ngokukhanya

          Lwazi lengqondo sokhutola khona;

          Kuyedza iphumelele.

 

Useful Links

parner 2
parner 5
parner 6
parner 7
parner 4
parner 8

Follow Us On

facebook_design.jpg Twitter_design.png    whatsapp_design.png

Where to find us

Police General Headquarters

Address: Cnr 7th Street and J.Chinamano Avenue
Tel: (0242) 700171

For information concerning ZRP website please write to feedback@zrp.gov.zw

Webmail

Your Comments